Wybierz:

Jakie korzyści przyniesie „Life after Coal”?

 Zrównoważony Rozwój

Nowe Możliwości Zatrudnienia

Ochrona
Środowiska

Edukacja
i Świadomość

Partnerstwa Społeczne

Dołącz do nas w tej podróży „Life after Coal”!

Zobacz i dołącz na nasze najbliższe wydarzenia!

Lista wydarzeń

Detale wydarzeń

Lista wydarzeń
Detale wydarzeń
kwiecień
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Poznaj cele szczegółowe programu

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania, który umożliwi regionom i lokalnym społecznościom skuteczną realizację działań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej. W ramach tego celu będą tworzone plany działania, analizy ryzyka, monitorowanie postępów i ewaluacja działań.

Projekt zakłada aktywne zaangażowanie i konsultacje z lokalnymi społecznościami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi, aby zapewnić wsparcie i akceptację dla działań zmierzających do neutralności klimatycznej. Komunikacja i edukacja społeczna będą kluczowymi elementami tego celu.

Projekt będzie starał się pozyskać dodatkowe środki finansowe z różnych źródeł, takich jak dotacje, fundusze UE czy współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Celem jest skuteczna absorpcja i redystrybucja tych funduszy, aby sfinansować działania związane z realizacją Regionalnego Planu Działania na rzecz Neutralności Klimatycznej w 2040 roku (RSCN WW 2040).
Zorganizowanie niezbędnego doradztwa technicznego i technologicznego, które przybliży potencjalne rozwiązania w dziedzinie energetyki, spełniające postulaty RSCN. Wiedza z zakresu możliwości rozwiązań oraz wsparcia merytorycznego, technicznego, organizacyjnego i finansowego będzie rozpowszechniana poprzez udzielanie wsparcia bezpośredniego oraz publikacje i kampanie informacyjne skierowane do grup docelowych.

  • W każdej gminie zostanie zatrudniony doradca klimatyczny, który będzie pierwszym kontaktem w zakresie zielonej transformacji dostępnym dla wszystkich mieszkańców.
  • Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł w celu ułatwienia zielonej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej.
  • Przeprowadzimy analizę potrzeb przedsiębiorców w celu jak najlepszej dystrybucji środków oraz sfinansujemy proces aplikowania o środki na zieloną transformację. 
  • Przygotujemy projekty termomodernizacyjne nieruchomości dla mieszkańców i przedsiębiorców, w oparciu o inwentaryzacje emisji z budynków (stworzymy ok 1000 uproszczonych charakterystyk energetycznych budynków).
  • W każdej gminie stworzymy lokalne plany dopasowane do  potrzeb na rzecz energii, transportu i klimatu.
  • Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca będzie miał dostęp do szkoleń oraz warsztatów w celu poszerzenia wiedzy o OZE, ochronie środowiska, zielonych zamówieniach publicznych, elektro mobilności (zielonej transformacji).

Projekt skupi się na konkretnych obszarach, które mają kluczowe znaczenie dla redukcji emisji gazów cieplarnianych. Będzie wspierał inicjatywy związane z transformacją sektora komunalno-mieszkaniowego, transportem oraz działaniami na rzecz ograniczenia emisji CO2 w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Projekt zakłada opracowanie sprawdzonych rozwiązań i standardów w obszarze neutralności klimatycznej, które będą mogły zostać przekazane i wdrożone w innych regionach w Polsce i Unii Europejskiej. Celem jest skalowanie działań i maksymalizacja wpływu na poziomie krajowym i europejskim.

Rozpoczęcie projektu badawczego PolicyLab, który analizuje różne sposoby wprowadzania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych. Naszym celem jest dostarczenie decydentom informacji, które pomogą skutecznie wdrożyć te zmiany, od transformacji energetycznej po zagospodarowanie przestrzenne. Pracujemy z ekspertami, by stworzyć coroczne raporty z wnioskami i rozwiązaniami dotyczącymi takich obszarów jak energia odnawialna, zeroemisyjność czy spójność społeczna w obliczu tych zmian. Naszym długoterminowym celem jest wspieranie ochrony środowiska i skutecznego zarządzania transformacją na korzyść społeczeństwa.

Poznaj naszych współbeneficjentów

Lider

Urząd Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Partner

Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie

Organizacje

Województwo Łódzkie
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Konińska Izba Gospodarcza

Gminy

Gmina Brudzew
Gmina Dąbie
Gmina Dobra
Gmina Golina
Gmina Grodziec
Gmina Kawęczyn
Gmina Kazimierz Biskupi
Gmina Kleczew
Gmina Kramsk
Gmina Krzymów
Gmina Lądek
Gmina Malanów
Gmina Powidz
Gmina Przykona
Gmina Rychwał
Gmina Rzgów
Gmina W. Słupca
Gmina Sompolno
Gmina Stare Miasto
Gmina Ślesin
Gmina Tuliszków
Gmina M. Turek
Gmina W. Turek
Gmina M. Wągrowiec
Gmina Wilczyn
Gmina Władysławów
Gmina Wierzbinek
Gmina Ostrów Wielkopolski
Miasto Kalisz
Miasto Konin

Powiaty

Powiat Koniński
Powiat Słupecki
Powiat Turecki

Partnerzy zagraniczni

Platform Brown to Green (Bułgaria)
University of Flensburg CoalExit (Niemcy)