Design Thinking

Design Thinking: Odkrywanie Potrzeb i Testowanie Rozwiązań

Design Thinking to kolejne bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z rejonu Wielkopolski Wschodniej, które odbyło się w ramach naszego projektu. Spotkanie o charakterze warsztatowym było okazją do praktycznego zdobycia wiedzy.

Podejście Design Thinking, skupione na użytkowniku, pozwala tworzyć produkty i usługi, które odpowiadają zarówno uświadomionym, jak i nieuświadomionym potrzebom klienta. Celem tej metody jest kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które są dokładnie dopasowane do oczekiwań rynku.

Udział w szkoleniu pozwolił uczestnikom nie tylko zrozumieć, ale i nauczyć się działać zgodnie z zasadami Design Thinking. Świadomość tego, jak kluczową rolę w tworzeniu produktów lub usług pełnią ludzkie potrzeby, umożliwi uczestnikom szkolenia projektowanie rozwiązań, które będą w bezpośredni sposób odpowiadać na problemy, a także wymagania ich użytkowników.

Uczestnicy szkolenia przeszli przez cały cykl Design Thinking, zaczynając od badania potrzeb konsumentów, przez projektowanie, aż po testowanie prototypów. Wiedzę zdobyli nie przez teorię, lecz również przez bezpośrednie doświadczenia. Jest to kluczowe dla zrozumienia i zastosowania tej metody w praktyce.

Uczestnikami szkolenia byli:

  • Przedsiębiorca z sektora MŚP (w tym pracownik firmy)
  • Osoby fizyczne poszukujące pracy lub planujące rozpocząć działalność gospodarczą
  • Absolwenci wchodzący na rynek pracy

Organizatorem szkolenia był Poznański Park Naukowo-Technologiczny, realizujący projekt „Life After Coal”.

Szkolenie odbyło się 6 grudnia w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin.

Szkolenie prowadziły Anna Padewska-Organ oraz Karolina Halladin.

07/12/2023

Sprawdź również:

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej – konferencja

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej” to II konferencja organizowana w ramach naszego projektu. Będzie to dobra okazja do dyskusji nad najpilniejszymi wyzwaniami pojawiającymi się na drodze do neutralności klimatycznej.

15/02/2024
Przeczytaj

Zielone miejsca pracy – Jak transformacja energetyczna tworzy nowe możliwości zatrudnienia?

W obliczu globalnych wyzwań związanych z klimatem, transformacja energetyczna nie jest już jedynie trendem, a koniecznością. Procesy, które w ramach tych zmian zachodzą mają także wpływ na rynek pracy, tworząc nowe „zielone” stanowiska.

18/10/2023
Przeczytaj
Spotkanie konsorcjum

Spotkanie konsorcjum projektu

1 czerwca 2023 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie konsorcjum projektu.

02/06/2023
Przeczytaj
Skip to content