Wielkopolska Wschodnia

Dlaczego Wielkopolska Wschodnia?

Wielkopolska Wschodnia to region historycznie związany z przemysłem węglowym, który teraz wymaga redefinicji w obliczu zmieniającego się świata. Na jej terenie znajdują się znaczące zasoby węgla brunatnego, które odgrywają istotną rolę w lokalnej gospodarce. Stoi ona jednak przed zmianą związaną ze zrównoważonym rozwojem i ekologiczną przyszłością.

Wielkopolska Wschodnia mierzy się z wyzwaniem adaptacji do globalnych trendów ekologicznych. Kluczowa rola jaką przemysł górniczy odgrywa w regionie ma znaczące skutki środowiskowe. Związane z zanieczyszczeniem powietrza, degradacją krajobrazu oraz emisją gazów cieplarnianych. W związku z tym Wielkopolska Wschodnia dołączyła do Sojuszu na rzecz Odejścia od Węgla. Projekt Life After Coal rozpoznaje wyzwania, które się z tym wiążą i oferuje wsparcie dla lokalnej społeczności.

Region Wielkopolski Wschodniej posiada 22 udokumentowane złoża węgla brunatnego, z czego dwa są pozabilansowe (nieopłacalne do eksploatacji). Złoża zajmują około 3,3% powierzchni całego obszaru. Największe zasoby bilansowe występują w: Dęby Szlacheckie (w gminach Babiak i Koło), Piaski (w gminach Rzgów, Rychwał, Grodziec, Zagórów), Grochowy – Siąszyce (w gminie Rychwał), Tomisławice i Mąkoszyn (w gminie Wierzbinek), oraz Ościsłowo (w gminach Wilczyn, Skulsk i Ślesin). W 2019 roku zasoby bilansowe węgla brunatnego w tej części Wielkopolski wynosiły 493 616 tysięcy ton. Stanowiło to prawie 6,2% zasobów województwa oraz 2,1% zasobów krajowych.

Co robi Life After Coal dla Wielkopolski Wchodniej?

Centralnym elementem naszego projektu jest wsparcie dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Oferując szkolenia, warsztaty, czy inicjatywy edukacyjne, LAC umożliwia lokalnym przedsiębiorcom i pracownikom przebranżowienie. Dodatkowo programy te kładą nacisk na innowacje, ekorozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, otwierając drzwi do nowych możliwości zawodowych i biznesowych.

Projekt reaguje nie tylko na te bieżące potrzeby, ale również na takie, które pojawią się w przyszłości. Zmniejszenie zależności od węgla i zwiększenie wykorzystania energii pozyskanej z odnawialnych źródeł stanowi krok w stronę czystszego środowiska naturalnego w regionie. Dodatkowo stawia to Wielkopolskę Wschodnią wśród ośrodków innowacji zrównoważonego rozwoju w Europie oraz zapewnia stabilność ekonomiczną.

Więcej informacji o naszych działaniach oraz szkoleniach znajdziecie tutaj.

03/01/2024

Sprawdź również:

gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego – warsztat online

Gospodarka obiegu zamkniętego to system gospodarczy, który pozwala na zminimalizowanie zużycia surowców oraz ilości odpadów. Warsztat dla MŚP oaz doradców klimatycznych prowadzony będzie przez ekspertkę z tego zakresu – Agatę Miryn-Sienkiewicz.

07/12/2023
Przeczytaj
Wielkopolska dla Planety

„Wielkopolska dla Planety 2030” – nagroda za innowacje!

Konkurs „Wielkopolska dla Planety 2030” to aż 50 000 PLN dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz nagroda wyjazdowa dla doktorów i doktorantów!

05/01/2024
Przeczytaj

Zielone miejsca pracy – Jak transformacja energetyczna tworzy nowe możliwości zatrudnienia?

W obliczu globalnych wyzwań związanych z klimatem, transformacja energetyczna nie jest już jedynie trendem, a koniecznością. Procesy, które w ramach tych zmian zachodzą mają także wpływ na rynek pracy, tworząc nowe „zielone” stanowiska.

18/10/2023
Przeczytaj
Skip to content