Wielkopolska Wschodnia

Dlaczego Wielkopolska Wschodnia?

Wielkopolska Wschodnia to region historycznie związany z przemysłem węglowym, który teraz wymaga redefinicji w obliczu zmieniającego się świata. Na jej terenie znajdują się znaczące zasoby węgla brunatnego, które odgrywają istotną rolę w lokalnej gospodarce. Stoi ona jednak przed zmianą związaną ze zrównoważonym rozwojem i ekologiczną przyszłością.

Wielkopolska Wschodnia mierzy się z wyzwaniem adaptacji do globalnych trendów ekologicznych. Kluczowa rola jaką przemysł górniczy odgrywa w regionie ma znaczące skutki środowiskowe. Związane z zanieczyszczeniem powietrza, degradacją krajobrazu oraz emisją gazów cieplarnianych. W związku z tym Wielkopolska Wschodnia dołączyła do Sojuszu na rzecz Odejścia od Węgla. Projekt Life After Coal rozpoznaje wyzwania, które się z tym wiążą i oferuje wsparcie dla lokalnej społeczności.

Region Wielkopolski Wschodniej posiada 22 udokumentowane złoża węgla brunatnego, z czego dwa są pozabilansowe (nieopłacalne do eksploatacji). Złoża zajmują około 3,3% powierzchni całego obszaru. Największe zasoby bilansowe występują w: Dęby Szlacheckie (w gminach Babiak i Koło), Piaski (w gminach Rzgów, Rychwał, Grodziec, Zagórów), Grochowy – Siąszyce (w gminie Rychwał), Tomisławice i Mąkoszyn (w gminie Wierzbinek), oraz Ościsłowo (w gminach Wilczyn, Skulsk i Ślesin). W 2019 roku zasoby bilansowe węgla brunatnego w tej części Wielkopolski wynosiły 493 616 tysięcy ton. Stanowiło to prawie 6,2% zasobów województwa oraz 2,1% zasobów krajowych.

Co robi Life After Coal dla Wielkopolski Wchodniej?

Centralnym elementem naszego projektu jest wsparcie dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Oferując szkolenia, warsztaty, czy inicjatywy edukacyjne, LAC umożliwia lokalnym przedsiębiorcom i pracownikom przebranżowienie. Dodatkowo programy te kładą nacisk na innowacje, ekorozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, otwierając drzwi do nowych możliwości zawodowych i biznesowych.

Projekt reaguje nie tylko na te bieżące potrzeby, ale również na takie, które pojawią się w przyszłości. Zmniejszenie zależności od węgla i zwiększenie wykorzystania energii pozyskanej z odnawialnych źródeł stanowi krok w stronę czystszego środowiska naturalnego w regionie. Dodatkowo stawia to Wielkopolskę Wschodnią wśród ośrodków innowacji zrównoważonego rozwoju w Europie oraz zapewnia stabilność ekonomiczną.

Więcej informacji o naszych działaniach oraz szkoleniach znajdziecie tutaj.

03/01/2024

Sprawdź również:

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej – konferencja

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej” to II konferencja organizowana w ramach naszego projektu. Będzie to dobra okazja do dyskusji nad najpilniejszymi wyzwaniami pojawiającymi się na drodze do neutralności klimatycznej.

15/02/2024
Przeczytaj
Innowacyjne Modele Biznesowe

Innowacyjne modele biznesowe – ruszyła rejestracja!

Ruszyła rejestracja na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej nt. „Innowacyjnych modeli biznesowych”. Kurs został zaprojektowany w sposób, który dostarcza nie tylko wiedzę, ale także narzędzia konieczne do realizacji projektów.

08/02/2024
Przeczytaj
Spotkanie komitetu

Spotkanie Komitetu Sterującego

I Spotkanie Komitetu Sterującego projektem odbyło się 28 września 2023. Głównym tematem były zielone standardy, czyli działania proekologiczne.

04/10/2023
Przeczytaj
Skip to content