Zielone miejsca pracy – Jak transformacja energetyczna tworzy nowe możliwości zatrudnienia?


W obliczu globalnych wyzwań związanych z klimatem, transformacja energetyczna nie jest już jedynie trendem, a koniecznością. Procesy, które w ramach tych zmian zachodzą mają także wpływ na rynek pracy, tworząc nowe „zielone” stanowiska. Od lat ekologiczna rewolucja otwiera nowe drzwi dla pracowników na różnych poziomach i w różnych sektorach.

Zielonymi miejscami pracy określa się stanowiska, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do poprawy środowiska naturalnego i zwiększania efektywności energetycznej. Mogą to być prace w sektorze odnawialnych źródeł energii, zarządzania odpadami oraz w rolnictwie (ekologicznym). W Raporcie Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) można znaleźć informację, że do 2030 roku na świecie powstaną nawet 24 miliony nowych zielonych miejsc pracy.

Także w Polsce możemy obserwować rosnący trend w tym zakresie. W 2020 roku liczba zatrudnionych w sektorze odnawialnych źródeł energii wzrosła o 15%.

Jednym z najbardziej obiecujących i najszybciej rozwijających się sektorów w tym kraju jest fotowoltaika. Firmy tylko z tego jednego sektora zatrudniają inżynierów i techników, specjalistów ds. marketingu, specjalistów ds. sprzedaży oraz zarządzania projektami. Rozwija się także rynek recyklingu, który oferuje miejsca pracy na poziomie operacyjnym i menedżerskim.

Jeżeli by zadać pytanie o przygotowanie się do zielonej kariery, wiele źródeł wskazuje na trzy podstawowe filary: edukację, sieciowanie oraz praktykę.

Zakładają one podejmowanie takich działań jak:

  • inwestowanie w kursy i podnoszenie kwalifikacji,
  • udział w szkoleniach związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem,
  • zaangażowanie w działalność organizacji i grup związanych z ekologią,
  • kontakt z ludźmi z danej branży,
  • udział w stażach i wolontariatach w podmiotach oferujących zielone miejsca pracy.

Wszystkie działania podejmowane w myśl świadomego rozwoju jedynie podkreślają, że współczesna definicja transformacji energetycznej uwzględnia nie tylko kwestie ochrony środowiska, lecz jest również realną szansą na rozwój zawodowy. Zielone miejsca pracy stały się integralną częścią transformacji energetycznej i przyszłością, która zaczęła się materializować. 

Warto wskazać, że zielona energia nie tylko tworzy nowe miejsca pracy, ale jest także motorem innowacji. Transformacja nie tylko pomaga w walce z kryzysem klimatycznym, ale również stymuluje kreatywność i innowacyjność. To sprawia, że zielona kariera tworzy ścieżkę, gdzie rodzą się nowe przełomowe rozwiązania technologiczne. 

18/10/2023

Sprawdź również:

zielone MŚP

„Zielone MŚP: Inwestycja w przyszłość” – spotkanie online

„Zielone MŚP: Inwestycja w przyszłość” – O tym jak przygotować firmę do zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju.

16/11/2023
Przeczytaj
czyste powietrze

„Czyste Powietrze” – zbiór informacji o dofinansowaniu

„Czyste Powietrze” to program, z którego mogą skorzystać osoby chcące wymienić stare i nieefektywne źródła ciepła lub chcą dokonać kompleksowej termomodernizacji. Od 22 kwietnia nastąpią zmiany w programie – dowiedz się jakie.

05/04/2024
Przeczytaj
Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej – konferencja

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej” to II konferencja organizowana w ramach naszego projektu. Będzie to dobra okazja do dyskusji nad najpilniejszymi wyzwaniami pojawiającymi się na drodze do neutralności klimatycznej.

15/02/2024
Przeczytaj
Skip to content