Moja Elektrownia Wiatrowa

Moja Elektrownia Wiatrowa – Nowe Fundusze na OZE

„Moja Elektrownia Wiatrowa”, „Energia dla Wsi”, czy wsparcie budowy i rozbudowy stacji ładowania pojazdów ciężarowych to nowe programy dofinansowania. Jak z nich skorzystać i do kogo są skierowane?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowe programy dofinansowania – aż 5,3 mld zł przeznaczone zostanie na wsparcie transformacji energetycznej. Przyznano kolejne środki na programy takie jak „Energia dla Wsi”, oraz uzgodniono dwa nowe programy priorytetowe.

Wspieramy przedsięwzięcia, które przyczyniają się do ochrony środowiska i transformacji energetyki, co jest niezwykle ważne w obliczu dążenia Polski do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Niedawna decyzja Europejskiego Banku Inwestycyjnego pozwoli nam uruchomić dofinansowanie kolejnych inwestycji w OZE i elektromobilność. Na to wsparcie czekają prosumenci i przedsiębiorcy – powiedziała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

„Moja Elektrownia Wiatrowa”

Program ma na celu zwiększenie mocy OZE poprzez wsparcie przydomowych elektrowni wiatrowych. Osoby fizyczne mogą się ubiegać o dofinansowanie na zakup i montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 20 kW oraz magazynów energii. Korzyści:

 • Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 30 tys. zł na instalację
 • Możliwość uzyskania dodatkowych 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej
 • Zwiększenie niezależności energetycznej i obniżanie rachunków za prąd

Nabór wniosków planowany jest na II/IIIkwartał tego roku.

Wsparcie Budowy i Rozbudowy Stacji Ładowania Pojazdów Ciężarowych

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na budowane lub rozbudowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 350 kW. Rozwój tej infrastruktury ładowania jest kluczowy dla upowszechniania zeroemisyjnego transportu ciężarowego. Korzyści:

 • dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych
 • zwiększanie liczby stacji ładowania przy głównych trasach, centrach logistycznych i terminalach intermodalnych
 • przyczynianie się do redukcji emisji CO2 z transportu

Nabór wniosków planowany jest na III/IV kwartał tego roku.

„Energia dla Wsi”

W ramach tego programu podpisano już 30 umów na dofinansowanie 17 biogazowni rolniczych w całej Polsce. Program jest skierowany do działających i powstających spółdzielni energetycznych oraz do rolników. Jego celem jest zwiększenie wykorzystania OZE na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Korzyści:

 • Budżet programu wynosi 1 mld zł, z czego 300 mln zł jest przeznaczone na nowe inwestycje
 • Dofinansowanie na budowę biogazowni rolniczych oraz innych instalacji OZE
 • Zwiększenie zrównoważonego rozwoju i samowystarczalności energetycznej wsi

Rolnicy oraz spółdzielnie energetyczne mogą ubiegać się o środki na realizację projektów OZE.

Wykorzystanie Paliw Alternatywnych na Cele Energetyczne

Korzyści:

 • Budżet programu wynosi 6 mld zł, z czego 2,6 mld zł jest przeznaczone na nowe inwestycje.
 • Dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji do przekształcania odpadów w energię.
 • Promowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki na nowe instalacje oraz modernizację istniejących. Program już zawarł 34 umowy na dofinansowanie 17 inwestycji.

29/05/2024

Sprawdź również:

Syndrom gotującej się żaby

Syndrom gotującej się żaby – czy przyzwyczajamy się do zmian klimatycznych?

Współczesny świat stoi w obliczu jednego z najpoważniejszych wyzwań – zmian klimatycznych. Układ klimatyczny Ziemi, będący dynamicznym i skomplikowanym systemem, podlega nieustannym przekształceniom.

03/10/2023
Przeczytaj
Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna – spotkanie online

Efektywność energetyczna oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to kwestie, które stają się dziś kluczowe dla skutecznego rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Podczas spotkania ARR omówi bieżące i planowane nabory wniosków dla przedsiębiorców z sektora MŚP chcących realizować inwestycje poprawiające efektywność energetyczną oraz rozwój OZE.

22/01/2024
Przeczytaj
modernizacji budynków

Modernizacja budynków wielorodzinnych – najnowszy raport

O czym należy pamiętać podczas modernizacji budynków wielorodzinnych, skąd zdobyć finansowanie, jakie kroki warto wykonać oraz jak można podzielić działania termomodernizacyjne?

03/06/2024
Przeczytaj
Skip to content