innowacyjne modele biznesowe

Innowacyjne modele biznesowe – ruszyła rejestracja!

„Innowacyjne modele biznesowe” to bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej.

Kurs został zaprojektowany w sposób, który dostarcza nie tylko wiedzę, ale także narzędzia konieczne do realizacji projektów.

Uczestnicy nauczą się jak w sposób optymalny i zgodny z najlepszymi praktykami branżowymi urzeczywistniać projekty. Bezpłatne szkolenie pozwoli na zdobycie umiejętności, które pozwolą uczestnikom efektownie zaplanować, zaprojektować a także przetestować szereg założeń danego przedsięwzięcia.

Podczas szkolenia „Innowacyjne modele biznesowe” uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie kreowania i testowania modelu biznesowego. Wykorzystane będzie narzędzie Business Model Canvas, a także przedstawione zostaną przykłady i dobre praktyki z zakresu modelowania biznesowego. Praca w grupie oraz wzajemna wymiana doświadczeń w trakcie szkolenia pozwoli na utrwalenie umiejętności oraz wiedzy dotyczącej modeli biznesowych.

Rejestracja dotyczy:

  • Przedsiębiorców z sektora MŚP (w tym pracowników firmy);
  • Osób fizycznych poszukujących pracy lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą;
  • Absolwentów wchodzący na rynek pracy.

Termin szkolenia: 07.03.2024r. (czwartek), godz. 10:00 – 15:15.

Miejsce szkolenia: Turecka Izba Gospodarcza, ul. Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek.

W razie jakichkolwiek pytań dot. szkolenia prosimy o kontakt z Panią Karoliną Halladin.
Telefon:
 696 012 126
Adres e-mail:
 life@ppnt.poznan.pl

Prowadzącymi warsztat będą:

Bartłomiej Walczak: absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, od ponad 20 lat zawodowo związany z branżą konsultingową. Współautor lokalnych strategii rozwoju, a także strategii rozwoju przedsiębiorstw, sprzedaży i restrukturyzacji. Wdrożył i nadzorował system zarządzania jakością zgodny z ISO 9000. Dodatkowo przez kilkanaście lat pracował w Regionalnej Instytucji Finansującej gdzie doradzał w zakresie pozyskiwania środków finansowych począwszy od programów przedakcesyjnych Phare, poprzez wszystkie programy operacyjne finansowane z funduszy strukturalnych UE. Jest również członkiem zespołów oceniających wnioski o dotacje, współautor audytów technologicznych, promotor projektów innowacyjnych. Od 2017 r. pracuje w PPNT, gdzie uczestniczy w realizacji projektów i działań wspierających rozwój innowacyjnych firm oraz przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych. Bierze lub brał udział w realizacji projektów: Horyzontalny Punkt Kontaktowy, Innovation Coach, Inkubacja przedsiębiorstw, Hub Innowacji Cyfrowych (DIH4Future), Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (HPC4Poland). Dodatkowo autor wielu analiz rynkowych, wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności. Doradza i konsultuje projekty B+R, inwestycyjne, a także szkoli w zakresie dostępnych źródeł finansowania dla firm, modeli biznesowych. 

Roman Niedzielski jest związany z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM od 2011 roku. Obecnie kieruje Zespołem Skalowania Biznesu i Inwestycji Kapitałowych. Odpowiada za realizację procesów inwestycyjnych w przedsięwzięcia technologiczne z branży chemicznej, biotechnologicznej i ICT. Dodatkowo nadzoruje spółki portfelowe, realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem innowacyjnego biznesu. Jest również doświadczonym trenerem w zakresie modeli biznesowych, biznesplanów oraz rozwijania kreatywności. Z ramienia Fundacji UAM pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce KPMP Solutions. W latach 2020 – 2023 pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce IC Solutions. Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Analizy Finansowej Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

08/02/2024

Sprawdź również:

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna – spotkanie online

Efektywność energetyczna oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to kwestie, które stają się dziś kluczowe dla skutecznego rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Podczas spotkania ARR omówi bieżące i planowane nabory wniosków dla przedsiębiorców z sektora MŚP chcących realizować inwestycje poprawiające efektywność energetyczną oraz rozwój OZE.

22/01/2024
Przeczytaj
Wielkopolska Wschodnia

Dlaczego Wielkopolska Wschodnia?

Co Wielkopolska Wschodnia ma wspólnego z węglem i dlaczego właśnie tam działa projekt Life After Coal?

03/01/2024
Przeczytaj
Design Thinking

Design Thinking: Odkrywanie Potrzeb i Testowanie Rozwiązań

Design Thinking to kolejne bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z rejonu Wielkopolski Wschodniej, które odbyło się w ramach naszego projektu. Spotkanie, o charakterze warsztatowym, było okazją do praktycznego zdobycia wiedzy.

07/12/2023
Przeczytaj
Skip to content