wielkopolska wschodnia

Wielkopolska Wschodnia wobec transformacji energetycznej

Wielkopolska Wschodnia to region produkujący 5% energii elektrycznej Polski, wykorzystujący węgiel jako główne źródło energii. Kontekst globalnych polityk klimatycznych sprawia, że obszar ten stoi przed transformacją energetyczną i wiążącymi się z tym zmianami społecznymi.

Wschodnia Wielkopolska dąży do odejścia od produkcji opartej na węglu w stronę zielonej energii, w tym technologii wodorowej. Inicjatywa ta wywodzi się polityk klimatycznych, takich jak Porozumienie Paryskie oraz Europejski Zielony Ład. Zobowiązania wspiera Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (JTM), którego celem jest zmobilizowanie około 100 mld euro inwestycji. Fundusze te będą zbierane w latach 2021-2027, aby wspomóc Państwa Członkowskie w osiągnięciu ich celów.

Metamorfoza energetyczna dotknie całej Wschodniej Wielkopolski, jednak skupia się ona w Koninie i jego okolicach. ZE PAK Capital Group to największy pracodawca w regionie. Jest to grupa energetyczna działająca w obszarze wydobycia węgla brunatnego oraz wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Planuje ona zamknięcie działalności związanej z wydobyciem węgla w KWB Konin do 2030 r. oraz w trzech elektrowniach do 2024r.

Pracownicy ZE PAK Group stanowią 1,2% całej populacji w wieku produkcyjnym w subregionie Konin. Zamknięcie części działalności stawia ich przed poważnymi zmianami związanymi z przyszłością ich czynności zawodowej. W ciągu ostatnich dwóch lat ZE PAK Group zmniejszyło zatrudnienie o 21%.

ARR Konin przedstawił Bankowi Światowemu trzy projekty wsparcia dla pracowników, które będzie realizować w ramach TJTP. Inicjatywy te pomogą dostosować się pracownikom do nowej rzeczywistości ekonomicznej i społecznej.

To właśnie nasz projekt – Life After Coal – ma na celu wsparcie społeczeństwa Wielkopolski Wschodniej w nadchodzących zmianach. Projekt to odpowiedź na wyzwania, które pojawiają się w związku z redukcją stosowania paliw kopalnianych, przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Działania w naszym projekcie, poprzez promowanie zielonych praktyk, dążą do stworzenia zrównoważonej przyszłości.

Przeczytaj więcej o zmianach w „Zielone miejsca pracy – Jak transformacja energetyczna tworzy nowe możliwości zatrudnienia?„.

30/01/2024

Sprawdź również:

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej – konferencja

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej” to II konferencja organizowana w ramach naszego projektu. Będzie to dobra okazja do dyskusji nad najpilniejszymi wyzwaniami pojawiającymi się na drodze do neutralności klimatycznej.

15/02/2024
Przeczytaj
Spotkanie komitetu

Spotkanie Komitetu Sterującego

I Spotkanie Komitetu Sterującego projektem odbyło się 28 września 2023. Głównym tematem były zielone standardy, czyli działania proekologiczne.

04/10/2023
Przeczytaj

Zielone miejsca pracy – Jak transformacja energetyczna tworzy nowe możliwości zatrudnienia?

W obliczu globalnych wyzwań związanych z klimatem, transformacja energetyczna nie jest już jedynie trendem, a koniecznością. Procesy, które w ramach tych zmian zachodzą mają także wpływ na rynek pracy, tworząc nowe „zielone” stanowiska.

18/10/2023
Przeczytaj
Skip to content