Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna – spotkanie online

Efektywność energetyczna oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to kwestie, które stają się dziś kluczowe dla skutecznego rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Proces transformacji na odnawialną energię jest nieunikniony, jednak skąd pozyskać środki na eko-inwestycje?

Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie zaprasza na kolejne spotkanie tematyczne dla MŚP realizowane w ramach projektu Life After Coal. Temat spotkania to „Efektywność energetyczna – finansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych i krajowych”.

Webinar odbędzie się 1 lutego 2024 r. w formule on-line na platformie Zoom.

Podczas spotkania ARR omówi bieżące i planowane nabory wniosków dla przedsiębiorców z sektora MŚP chcących realizować inwestycje poprawiające efektywność energetyczną oraz rozwój OZE.

Zakres tematyczny spotkania:

  •  Fundusz Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS)
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
  • Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
  • Środki krajowe dostępne w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu

Szczegółowy program oraz więcej informacji dostępne są tutaj.

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj należy przesłać  na adres life@arrkonin.org.pl do dnia 31.01.2024 r.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

By dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju firmy przeczytaj „Zielone IT – inwestycja w zrównoważony rozwój”.

22/01/2024

Sprawdź również:

Zielone miejsca pracy – Jak transformacja energetyczna tworzy nowe możliwości zatrudnienia?

W obliczu globalnych wyzwań związanych z klimatem, transformacja energetyczna nie jest już jedynie trendem, a koniecznością. Procesy, które w ramach tych zmian zachodzą mają także wpływ na rynek pracy, tworząc nowe „zielone” stanowiska.

18/10/2023
Przeczytaj
unikalny program pomocy

Startuje unikalny program pomocy dla pracowników!

„Droga do zatrudnienia po węglu” to unikalny program pomocy, w którego puli jest pawie 260 mln zł. Pieniądze trafią do pracowników energetyki konwencjonalnej oraz ich rodzin! Z programu mogą skorzystać obecni pracownicy koncernu ZE PAK S.A., byli pracownicy, którzy stracili zatrudnienie po 2018 r. oraz ich rodziny.

16/05/2024
Przeczytaj
wielkopolska wschodnia

Wielkopolska Wschodnia wobec transformacji energetycznej

Wielkopolska Wschodnia to region produkujący 5% energii elektrycznej Polski, wykorzystujący węgiel jako główne źródło energii. Kontekst globalnych polityk klimatycznych sprawia, że obszar ten stoi przed transformacją energetyczną i wiążącymi się z tym zmianami społecznymi.

30/01/2024
Przeczytaj
Skip to content