zielone IT

Zielone IT – inwestycja w zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój dotyczy nie tylko produktów i materiałów wykorzystywanych oraz wytwarzanych w przedsiębiorstwie, ale także każdego aspektu jego funkcjonowania. Jednym z tych aspektów na które warto spojrzeć, jest IT. Starając się wprowadzić bardziej ekologiczne rozwiązania warto zapoznać się z pojęciem „Zielone IT”. Polega ono na projektowaniu, produkcji oraz utylizacji komputerów, serwerów i podsystemów w efektywny i wydajny sposób przy jednoczesnym minimalnym oddziaływaniu na środowisko.

Przemysł technologiczny odpowiada za użycie ogromnej ilości pierwiastków i minerałów rocznie. Pierwiastki są w większości pozyskiwane z krajów rozwijających się, mając negatywny wpływ na lokalną społeczność oraz środowisko. Kopalnie minerałów są często niezabezpieczone, co powoduje osuwanie się ziemi oraz zanieczyszczenie wód i gleby. Pracownicy wykopalisk nie posiadają odzieży ochronnej, używają prymitywnych narzędzi i pracują przez wiele godzin za minimalną stawkę. Również w trakcie produkcji sprzętów nie dba się o bezpieczeństwo oraz dobrobyt pracownika. Problemem jest także utylizacja wytworzonych już produktów. Przemysł technologiczny wpływa negatywnie na środowisko na każdym etapie procesu, poczynając od pozyskania materiałów, a kończąc na utylizacji produktu.

Na czym polega więc Zielone IT?

Zielone IT oznacza to uwzględnienie kryteriów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w procesie produkcji i użytkowania sprzętu komputerowego. Jest to metoda zarządzania sprzętem i sieciami telekomunikacyjnymi skierowana na minimalizację zużycia energii oraz użytkowanie sprzętu w sposób przyjazny środowisku naturalnemu. Prowadzi ona również do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Zielone IT odnosi się do:

  • ograniczenia użycia niebezpiecznych materiałów w produkcji sprzętu komputerowego
  • wzrostu efektywności energetycznej w cyklu życia produktu
  • rozwoju produktów podlegających recyklingowi i biodegradacji
  • projektowania sprzętów oszczędnych energetycznie i przyjaznych środowisku
  • digitalizacji dokumentacji
  • szerzenia kultury wirtualizacji serwerów oraz outsourcingu

Podstawowym założeniem Zielonego IT jest redukcja zanieczyszczenia środowiska, a jedną z głównych strategii wdrażania zielonych technologii jest „Cloud computing” oraz wirtualizacja serwerów. Umożliwiają one zapis danych bez konieczności posiadania własnego sprzętu. Sprzyja to nie tylko oszczędności energii w przedsiębiorstwie, ale także oszczędności przestrzeni.

Światowe trendy w zakresie zielonej transformacji obejmują innowacje sprzętowe, recykling, ograniczenie podróży służbowych poprzez łączenie video oraz wprowadzanie nowych rozwiązań, a także rezygnację z materiałów szkodliwych i niebezpiecznych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem uwzględniające inwestycje w IT prowadzi do poprawy komunikacji, nie tylko wewnątrz, ale także i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dodatkowo uelastycznia strukturę organizacyjną, umożliwia optymalizację kosztów oraz łatwiejszy dostęp do informacji. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych powinno przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Dodatkową korzyścią jest budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach, takich jak odpowiedzialność czy innowacyjność. Buduje to wizerunek firmy jako takiej, która jest nastawiona na zrównoważony rozwój.

By dowiedzieć się więcej o kryzysie klimatycznym i jego skutkach zapraszamy do przeczytania „Syndrom gotującej się żaby – czy przyzwyczajamy się do zmian klimatycznych?”.

19/01/2024

Sprawdź również:

Syndrom gotującej się żaby

Syndrom gotującej się żaby – czy przyzwyczajamy się do zmian klimatycznych?

Współczesny świat stoi w obliczu jednego z najpoważniejszych wyzwań – zmian klimatycznych. Układ klimatyczny Ziemi, będący dynamicznym i skomplikowanym systemem, podlega nieustannym przekształceniom.

03/10/2023
Przeczytaj
wielkopolska wschodnia

Wielkopolska Wschodnia wobec transformacji energetycznej

Wielkopolska Wschodnia to region produkujący 5% energii elektrycznej Polski, wykorzystujący węgiel jako główne źródło energii. Kontekst globalnych polityk klimatycznych sprawia, że obszar ten stoi przed transformacją energetyczną i wiążącymi się z tym zmianami społecznymi.

30/01/2024
Przeczytaj
Festiwal klimatyczna rewolucja

Klimatyczna Rewolucja – Streaming z rozpoczęcia

Prawie 50 wydarzeń w różnych częściach miasta, około 400 uczestników z regionu i Polski oraz imponujący zakres tematów –rozpoczynamy koniński Festiwal „Klimatyczna rewolucja”! Festiwal Klimatyczna Rewolucja, zorganizowany przez młodzież i z myślą o jej potrzebach, to trzy dni pełne warsztatów, dyskusji, rzetelnej wiedzy o klimacie, spotkań z mentorami, ale również zabawy i nieszablonowego podejścia do […]

14/06/2024
Przeczytaj
Skip to content