Powering Past Coal Alliance

Powering Past Coal Alliance – Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej

W piątek 23 marca odbyła się konferencja „Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej”, podczas której Wielkopolska przystąpiła do Powering Past Coal Alliance. Organizatorem wydarzenia był lider projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Podczas wydarzenia Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał dokument ws. oficjalnego przystąpienia Wielkopolski do Powering Past Coal Alliance (PPCA). To koalicja ponad 180 krajów, samorządów i firm działających na rzecz przyspieszenia odejścia od nielimitowanej produkcji energii z węgla. Wysiłki Wielkopolski na rzecz transformacji energetycznej stanowią przykład dla innych regionów, które w dalszym ciągu są zależne od przemysłu węglowego, co podkreślały sygnatariuszki deklaracji – Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce oraz Catherine Godin – Ambasador Kanady w Polsce, a także obecna podczas spotkania Paulina Hennig-Kloska – Ministra Klimatu i Środowiska.

Wielkopolska jest pierwszym regionem w Polsce, który przystąpił do PPCA.

To wyjątkowy dzień dla Wielkopolski. Podpisujemy dziś akces do elitarnego klubu państw i regionów, które zadeklarowały walkę o klimat. – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

W pierwszej części konferencji głos zabrali zaproszeni goście. Ministra Klimatu i Środowiska, Paulina Hennig-Kloska, mówiła o najważniejszych kierunkach zmian, jakie pojawią się w krajowej polityce klimatycznej.

Zmiany związane z transformacją energetyczną muszą być naszym sukcesem, a nie problemem. Ja wierzę, że ta zamiana w Polsce może być wykorzystana do tego, żebyśmy przyciągnęli do naszego kraju nowe technologie, przy współpracy państwa, biznesu i uczelni opracowali również nowe rozwiązania, których jeszcze nie znamy.

Następnie Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie oraz Catherine Godin, Ambasador Kanady w Polsce wypowiedziały się na temat koalicji rządów oraz samorządów działających na rzecz transformacji energetycznej. Dodatkowo wspomniały o działaniach jakie są podejmowane w tym zakresie w ich krajach.

Serdecznie gratuluję Wielkopolsce, która dołączyła do inicjatywy Powering Past Coal Alliance, wchodząc na drogę odpowiedzialnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji energetyki węglowej. – mówiła Anna Clunes.

Paloma Aba Garrote, Dyrektor Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu oraz Hans Rhein Kierownik działu LIFE Energy + LIFE Climate, opowiedzieli uczestnikom o europejskim Programie LIFE, jako narzędziu do przejścia w kierunku zrównoważonej gospodarki.

O działaniach Kraju Związkowego Brandenburgii na rzecz realizacji wymagań klimatycznych opowiedział Axel Vogel – Minister Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgii. Za to wsparcie działań proklimatycznych w ramach środków NFOŚiGW przedstawił Robert Gajda, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W drugiej części konferencji głos zabrał prof. dr hab. Paweł Churski, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Wprowadził on uczestników w temat wyzwań rozwojowych regionów węglowych w warunkach transformacji energetycznej. Był to wstęp do debaty eksperckiej prowadzonej w zakresie tych zagadnień.

Dodatkowo dr Jacek Wilecki, kierownik projektu Life After Coal PL, opowiedział o najważniejszych wyzwaniach jakie się z nim wiążą.

Dziękujemy bardzo naszemu liderowi projektu za zaproszenie oraz organizację tego wydarzenia.

26/02/2024

Sprawdź również:

gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego – warsztat online

Gospodarka obiegu zamkniętego to system gospodarczy, który pozwala na zminimalizowanie zużycia surowców oraz ilości odpadów. Warsztat dla MŚP oaz doradców klimatycznych prowadzony będzie przez ekspertkę z tego zakresu – Agatę Miryn-Sienkiewicz.

07/12/2023
Przeczytaj
debata o elektromobilności

Debata o elektromobilności z kandydatami z Konina!

Wokół elektromobilności krąży wiele mitów i uprzedzeń, jednak jest to krok, który należy podjąć w dążeniu do neutralności klimatycznej. Czy Konin jest na to gotowy? Zwiększenie udziału pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych to koniecznie działanie w transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej. Wiąże się z tym jednak wiele wyzwań związanych z rozwojem infrastruktury. Jak więc przygotować miasto na […]

27/03/2024
Przeczytaj
wielkopolska wschodnia

Wielkopolska Wschodnia wobec transformacji energetycznej

Wielkopolska Wschodnia to region produkujący 5% energii elektrycznej Polski, wykorzystujący węgiel jako główne źródło energii. Kontekst globalnych polityk klimatycznych sprawia, że obszar ten stoi przed transformacją energetyczną i wiążącymi się z tym zmianami społecznymi.

30/01/2024
Przeczytaj
Skip to content