modernizacji budynków

Modernizacja budynków wielorodzinnych – najnowszy raport

Jesteś zainteresowany modernizacją lub poprawianiem efektywności energetycznej w sektorze budownictwa? Chcesz dowiedzieć się jak zdobyć finansowanie?

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego opublikowało poradnik dla zarządców nieruchomości „Jak skutecznie modernizować budynki wielorodzinne”.

Budynki Unii Europejskiej odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii, co odpowiada 23% całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Wynika to zarówno z bezpośredniego spalania paliw na miejscu, jak i pośrednio z wykorzystania ciepła oraz energii. Biorąc pod uwagę długi czas eksploatacji budynków, przed sektorem budowlanym stoi wyzwanie związane z dostosowaniem budownictwa do osiągnięcia celów emisyjnych UE.

W Polsce jest 14,2 miliona budynków, z czego niemal 40% to budynki mieszkalne jednorodzinne. W budynkach wielorodzinnych, które często pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat, żyje 45% Polaków. Zgodnie ze Strategią Renowacji Budynków (DRSB) do 2050 roku przeprowadzone zostanie 7,5 miliona inwestycji termomodernizacyjnych.

Jakie kroki warto wykonać w procesie modernizacji budynków?

 1. Przeprowadzenie audytu energetycznego – pozwalają one wskazać kierunki działania, które należy podjąć
 2. Zadbanie o wentylację – dobra wentylacja pozwala nie tylko zapewnić dobrą jakość powietrza, ale także ogranicza utratę ciepła
 3. Rozwój instalacji fotowoltaicznej – choć nie jest to krok konieczny, to taka instalacja jest coraz powszechniejszą formą poprawiania efektywności energetycznej.

Działania termommodernizacyjne można podzielić na nisko- i wysokonakładowe:

 • Niskonakładowe:
  • kontrola stanu technicznego w celu zapobiegania utratom ciepła
  • kontrola i konserwacja elementów odpowiedzialnych za straty ciepła i zużycie energii
  • instalacja urządzeń automatycznej regulacji ciepłomierzy i podzielników
 • Wysokonakładowe:
  • ocieplenie przegród budynku
  • wymiana okien i drzwi
  • wymiana źródeł ciepła, wentylacji
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Finansowanie modernizacji budynków

W Polsce istnieje kilka programów oferujących dofinansowania do prac modernizacyjnych budynków wielorodzinnych. Mają one na celu poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

 1. Premia termomodernizacyjna – forma wsparcia finansowego przeznaczona na spłatę kredytu komercyjnego zaciągniętego przez inwestora w banku współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem koniecznym jest wykonanie audytu energetycznego budynku. Beneficjentami mogą być m. in. osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
 2. Premia remontowa – podobnie jak premia termomodernizacyjna związana jest z kredytem komercyjnym uzyskanym w banku współpracującym z BGK. Premia remontowa wynosi 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego.
 3. Premia kompensacyjna – premia przeznaczona na spłatę kredytu z premią remontową lub na refinansowanie poniesionych kosztów inwestycji. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami całości lub części budynków mieszkalnych.
 4. Premia Mieszkaniowego Zasobu Gminy – produkt wsparcia modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla gmin. Beneficjentem może być gmina lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (w których gminy bądź samorządy posiadają ponad 50% głosów), a także właściciele lub zarządcy budynku mieszkalnego, w którym wszystkie lokale wchodzą w zasób gminy.
 5. Grant OZE – skierowany do właścicieli i zarządców nieruchomości budynków wielorodzinnych, a także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego. Pozyskane środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie w tym programie wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia modernizacyjnego.
 6. Program Czyste Powietrze – o jego szczegółach przeczytasz tutaj.

Cały raport „Jak skutecznie modernizować budynki wielorodzinne” można przeczytać tu.

03/06/2024

Sprawdź również:

Moja Elektrownia Wiatrowa

Moja Elektrownia Wiatrowa – Nowe Fundusze na OZE

„Moja Elektrownia Wiatrowa”, „Energia dla Wsi”, czy wsparcie budowy i rozbudowy stacji ładowania pojazdów ciężarowych to nowe programy dofinansowania. Jak z nich skorzystać i do kogo są skierowane? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowe programy dofinansowania – aż 5,3 mld zł przeznaczone zostanie na wsparcie transformacji energetycznej. Przyznano kolejne środki na programy […]

29/05/2024
Przeczytaj
pojazdy elektryczne

Pojazdy elektryczne – TOP 5 mitów!

Co sprawia, że wokół elektromobilności narasta tyle mitów? Czy pojazdy elektryczne są niebezpieczne lub mają mały zasięg? Rozprawmy się z 5 najpopularniejszymi mitami!

04/01/2024
Przeczytaj
gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego – warsztat online

Gospodarka obiegu zamkniętego to system gospodarczy, który pozwala na zminimalizowanie zużycia surowców oraz ilości odpadów. Warsztat dla MŚP oaz doradców klimatycznych prowadzony będzie przez ekspertkę z tego zakresu – Agatę Miryn-Sienkiewicz.

07/12/2023
Przeczytaj
Skip to content